BUSINESS Tandy for

1 .שלחו לנו למייל את רשימת המוצרים בהם אתם מעוניינים וכמויות ואת פרטי בית העסק (שם בית העסק/המוסד, מספר ח.פ/ע.מ, כתובת, שם איש קשר ומספר טלפון של איש הקשר) ונשלח לכם הצעת מחיר.

2. אתם מאשרים את הצעת המחיר בחתימת מנהל/ת ושולחים אלינו חזרה  למייל

3. אנחנו שולחים לכם חשבונית למייל ומוציאים את המוצרים עם שליח שאוסף מכם את הצ’ק במעמד מסירת החבילה. ניתן לבצע תשלום גם בהעברה בנקאית.

לכל שאלה נוספת אנו זמינים ב- WhatsApp